Jezične igre

Dječji odjel Gradske knjižnice Đurđevac ima dugu tradiciju organiziranja najrazličitijih projekta za osnovnoškolce i predškolce tijekom cijele godine (Ljeto u knjižnici, pričaonice, likovne radionice, književne susrete, čitateljska putovnica, dramske igraonice).

Dječje jezične igre su najnoviji projekt. Projekt se sastoji od devet radionica, namijenjenih učenicima trećih razreda osnovne škole. Voditelji radionica su ljudi koji žive u našoj sredini, a došli su iz različitih dijelova svijeta (Makedonija, Slovenija, Bugarska, Rusija, Nizozemska, Bangladeš, Mađarska itd.).  Oni će se predstaviti djeci na svojem materinjem jeziku, te ih naučiti osnovnim riječima, kao što su pozdravi, predstavljanje,  “čarobne riječi”, upiti o snalaženju i dr.

Drugi dio radionice voditelji će djeci predstave svoje pjesmice i igre iz djetinjstva. Na kraju, kreativna radionica izrade nekog predmeta ili igračke tipične za tu zemlju. U knjižnici će biti postavljeni panoi s podacima zemlje iz koje predavač dolazi s najosnovnijim podacima, te podacima vezanih uz dječju književnost, film, sport i kulture.

Cilj projekta:

Senzibiliziranje najmlađih skupina za važnost inkluzije manjinskih skupina u Đurđevcu.

Razvijanje socijalne osviještenosti, prihvaćanje različitosti, razvijanje i učenje tolerancije, proširivanje znanja i vidika.