Izjava o pristupačnosti

Općenito

Gradska knjižnica Đurđevac nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Đurđevac koje se nalazi na adresi  https://knjiznica-djurdjevac.hr/.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište  https://knjiznica-djurdjevac.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 1. a) neusklađenosti sa Zakonom
 • Pojedine slike ne sadrže <alt> tekst
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Veličina fonta na pojedinim mjestima može biti premala
 • Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.
 • Neke poveznice u tekstu ne pružaju potpuno jasni opis
 • Audio i video zapisi nemaju tekstualne opise na hrvatskom jeziku
 • Pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc,…) nisu u formatu kojeg može pročitati čitač ekrana (trebali bi provjeriti da li su sve datoteke na web stranici u tekstualnom obliku a ne kao slika, tj. dobivene skeniranjem)
 1. b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne  primjenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2020.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

 • Elementi web stranice koriste HTML5 standarde
 • Stranica ima postavljen naslov unutar svih stranica
 • Na stranici se koriste <h> elementi za naslove i <p> za paragrafe
 • Kretanje stranicom moguće je korištenjem tipkovnice
 • Na web stranici se koriste bez serifni fontovi
 • Tekst na stranici poravnat je po lijevoj margini
 • Moguće je povećati font teksta bez gubitka okolnog sadržaja
 • Kontrast teksta i slika je u zadovoljavajućem kontrastu od najmanje 3:1
 • Omogućena je funkcionalnost podcrtavanja poveznica
 • Omogućena je opcija uključivanja visokog kontrasta
 • Omogućena je opcija uključivanja negativnog kontrasta
 • Omogućena je opcija uključivanja čitljivog fonta
 • Omogućena je funkcionalnost preskakanja bloka sadržaja (navigacije) ‘Skip content

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti,  može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti

Gradska knjižnica Đurđevac će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice Đurđevac.

Gradska knjižnica Đurđevac će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Đurđevac.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Đurđevac korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: gradska.knjiznica@djurdjevac.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na slijedećoj adresi: https://pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.