Međuknjižnična posudba

Gradska knjižnica Đurđevac

Email: gradska.knjiznica@djurdjevac.hr

Međuknjižnična posudba je sastavni dio knjižničnih korisničkih usluga. Podrazumijeva postupak kojim jedna knjižnica na zahtjev svojih korisnika pribavlja od druge knjižnice onu knjižnu građu, koju nema u svojem fondu. Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema stvarno nastalim troškovima.

 Kako podnijeti zahtjev za međuknjižničnu posudbu?

  • osobnim dolaskom u knjižnicu
  • elektroničkom poštom
  • telefonskim putem

Knjige se posuđuju na onoliko dana koliko odredi matična knjižnica iz koje se posuđuju, a kopije članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika i naplaćuju se prema stvarno nastalim troškovima.

Gradska knjižnica Đurđevac ne snosi poštanske troškove vraćanja građe.