Održano edukativno predavanje “Sigurnost u prometu”

Održano edukativno predavanje “Sigurnost u prometu”

Objavljeno, 10. ožujka 2017. | Djeca

Gradska  knjižnica Đurđevac u suradnji s  Policijskom upravom Koprivničko-križevačke županije u sklopu projekta Bibliokofer, organizirala je edukativno predavanje djeci predškolske dobi u dječjem vrtiću „Bubamara“ Kalinovac.

Policijska službenica Ivanka Vusić djeci je pročitala slikovnicu „Sigurnost u prometu“ koju je tiskala Hrvatska pošta, a koja je uručena djelatnicama dječjeg vrtića na daljnje korištenje. Djeca su upoznata s prometnim pravilima za pješake i bicikliste,značenjem semafora, načinu prelaženja preko željezničke pruge te pisanja razglednica i pisama.