U Domu kulture održana je božićna kreativna radionica u organizaciji Gradske knjižnice Đurđevac i Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac.

U Domu kulture održana je božićna kreativna radionica u organizaciji Gradske knjižnice Đurđevac i Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac.

Objavljeno, 10. prosinca 2021. | Djeca, Događanja, Odrasli

Voditeljice radionice, gđa. Marica Lacković i knjižničarka Sanja Lacković zajedno s članovima Gradskog društva osoba s invaliditetom izrađivale su anđele i mašne od „komušine“, suhih listova od kukuruza.

Ukrase za bor danas možemo kupiti u gotovo svakoj trgovini, no naši djedovi i bake nisu imali tu mogućnost već su ukrase izrađivali sami, od onih materijala koje su imali na raspolaganju, a upravo je jedan od tih materijala komušina, prirodni materijal s kojim gđa. Marica Lacković već dugi niz godina izrađuje tradicionalne ukrase.