Promocija udžbenika iz veterine

Objavljeno, 19. veljače 2015. | Odrasli

U petak, 16. Ožujka održana je promocija dva udžbenika kojima je autor, odnosno koautor, veterinar dr. sc. Dražen Đuričić dr. vet. med. iz Đurđevca. O ovom vrsnom stručnjaku, autoru sveučilišnih udžbenika, članu Stručnoga odbora Hrvatske veterinarske komore i člana ESDAR-a (European Society for Domestic Animal Reproduction) Europskog društva za rasplođivanje domaćih životinja, govorio je Ivan Forgač, dr. vet. med., direktor Veterinarske stanice Đurđevac.

Prezentatori udžbenika i njihovi koautori, dekan Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislav Dobrinić i prof. dr. sc. Marko Samardžija su u Gradskoj knjižnici predstavili Đuričićeva dva sveučilišna udžbenika “Rasplođivanje ovaca i koza” i “Rasplođivanje kunića, hrčaka i zamorčića”.