Jezične igre o Bangladešu

Jezične igre o Bangladešu

Objavljeno, 21. veljače 2019. | Djeca

Dječji odjel Gradske knjižnice Đurđevac ima dugu tradiciju organiziranja najrazličitijih projekta za osnovnoškolce i predškolce tijekom cijele godine, a Dječje jezične igre su projekt Gradske knjižnice Đurđevac koji je prepoznalo i Ministarstvo kulture RH i koji se provodi već nekoliko godina. Projekt se sastoji od radionica, namijenjenih učenicima trećih razreda osnovne škole. Uz učenike Osnovne škole Grgura Karlovčana igrama su se pridružili i učenici trećeg razreda Osnovne škole Molve. Voditelji radionica su ljudi koji žive u našoj sredini, a došli su iz različitih dijelova svijeta.

U srijedu, 20. veljače održana je prva radionica Jezičnih igara u 2019. godini. Prvu radionicu održao je Shahidul Islam. Učenike je upoznao s osnovnim geografskim obilježjima Bangladeša, ispisivao imena na bengalskom jeziku, a u kreativnom dijelu izrađivale su se naočale od papira.