Čitam dam, sretan sam-prikupljanje slikovnica

Čitam dam, sretan sam-prikupljanje slikovnica

Objavljeno, 14. ožujka 2016. | Djeca

Međunarodni dan darivanja knjiga obilježava se 14. veljače i volonterski je projekt kojim se želi probuditi ljubav prema čitanju i darivanju kod djece i odraslih te ih potaknuti da više čitaju.

Knjižničari, dječji vrtići, udruge, ustanove i pojedinci obilježavaju ovaj dan organizirajući prikupljanje slikovnica pod geslom “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj”.

Gradska knjižnica Đurđevac u suradnji s Dječjim vrtićem „Maslačak“ organizirala je skupljanje slikovnica za  Pedijatrijski odjel Doma zdravlja Đurđevac. Prikupljenim  slikovnicama želimo olakšati našim najmanjim bolesničke dane.  Prošle godine u Domu zdravlja Đurđevac oformljen je kutak sa slikovnicama i igračkama u čekonici, ove godine odlučili smo obnoviti kutak  novim igračkama i slikovnicama.

Predstavnici knjižnice i Dječjeg vrtića uručili su slikovnice i igračke djelatnicima Doma zdravlja i Pedijatrijskog odjela te se nadamo da će se ovakve akcije nastaviti.