Završile su Jezične igre 2018. u Gradskoj knjižnici Đurđevac

Završile su Jezične igre 2018. u Gradskoj knjižnici Đurđevac

Objavljeno, 21. ožujka 2018. | Djeca

Posljednju radionicu imala je Juliet Mesar Lausch koja je prezentirala Filipine. U uvodoj prezentaciji upoznala je djecu s geografskim obilježjima Filipina. Filipini su se smjestili na zapadnoj obali Tihog oceana, s više od 7500 otoka i Manilom kao glavnim gradom. Vremenska razlika između Hrvatske i Filipina je +7 sati, ima 5 puta veću površine nego Hrvatske i 26 puta više stavnovnika. Upoznala ih je i sa školskim sustavom, običajima, filipinskoj kuhinji, poznatim Filipincima, biljnim i životinjskim svijetom. Djeca su doživjela Filipine i kroz sušeno voće manga koje uzgaja njena baka i spring rolicama (hrskave rolice punjene bananama). U završnom dijelu djeca su bojala likove različite filipinske likove.

Cilj ovih radionica bio je spriječiti netoleranciju prema drugim ljudima, a manjinskim skupinama pružiti prostor za vlastito izražavanje i predstavljanje vlastite tradicije i kulture, te uključiti ih u rad Knjižnice. Kod djece razviti socijalnu osviještenost, prihvatiti različitosti, razvijanje i učenje tolerancije, proširivanje znanja i vidika. Kroz projekt djeca se upoznaju s različitim ljudima i njihovim jezicima, kulturom i običajima, a ti ljudi žive u našem okruženju. Projekt je i ove godine prepoznao i podržao Grad Đurđevac i Ministarstvo kulture RH.

Palaam (doviđenja) dogodine.