Donacija Ružice Ferenčić

Objavljeno, 19. veljače 2015. | Odrasli

Gradska knjižnica u Đurđevcu dobila je u svoje vlasništvo još nekoliko dokumentarnih “poslastica” iz prošlosti Đurđevca. Gospođa Ružica Ferenčić iz Đurđevca je duboko svjesna da starinu treba sačuvati pa sve što nađe u ormarima i škrinjama poklanja Gradskoj knjižnici na čuvanje. Nakon nekoliko desetaka knjiga iz pretprošlog stoljeća, najnovija donacija sadrži originale Pravila dobrovoljnoga vatrogasnoga družtva u Gjurgjevcu iz 1891. godine, Pravila “Prosvjetnoga udruženja hrvatskih katoličkih žena” u Koprivnici iz 1919. godine, fotografije, iskaznice, diplome iz obitelji Ferenčić, ali i Izvjestnicu o stanju dušah iz matice krštenih (rodjenih), vjenčanih i umrlih u pogledu porodice Bolte Ferenčić, spis s ostavine iz 1890. godine u Đurđevcu (Poglavarstvo uprave obćine gjurgjevčake), ali svakako je najzanimljiviji Uzadružno ženidbeni ugovor iz 1879. godine jer je najduži i iz njega se mogu rekonstruirati ondašnji odnosi života u zadrugama.

U tom ugovoru su pravila čvrsta i nema odstupanja kada se jednom uđe ili izađe iz zadruge; točno je precizirano tko što dobiva, koga mladenci moraju uzdržavati i poštivati, tko što nasljeđuje ako budući mladenci ne budu imali djece, tko su svjedoci toga i na kraju žigovi i potpisi službenika u Županiji bjelovarskoj – Obćini gjurgjevačkoj i Katastarskom sudu u Gjurgjevcu.