Zakon o knjižnicama

ZAKON O KNJIŽNICAMA (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)

  • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
  • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 – Ispravak)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)