Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek

Objavljeno, 19. veljače 2015. | Odrasli

Gradska knjižnica Đurđevac poziva Vas na predavanje “Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek”. Predavač: Irena Tišljar, prof.savjetnik, prof.biologije i kemije. Gradska knjižnica Đurđevac, 9. listopada u 18,00 sati. Kroz predavanje ćemo se upoznati s danas jako raširenim pojmom pravilne prehrane pomoću definicije Svjetske zdravstvene organizacije i piramida pravilne prehrane. Dotaknuti se važnosti ugljikohidrata, masti, proteina, vode, minerala i vitamina za zdravlje te najvažnije izvore navedenih tvari. Poseban naglasak je na važnosti pravilne prehrane u školskoj dobi uz usporedbu današnje prehrane i prehrane starih Podravaca. “Sve što putem prehrane unosimo u naš organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi i naša snaga, naše zdravlje i naš život.” -Hipokrat.