Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek

Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek

Objavljeno, 19. veljače 2015. | Odrasli

U petak, 9.10. profesorica biologije i kemije Irena Tišljar održala je zanimljivo predavanje pod nazivom Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek.

Kroz predavanje smo se upoznali s danas jako raširenim pojmom pravilne prehrane pomoću definicije Svjetske zdravstvene organizacije i piramidama pravilne prehrane. Dotaknuli smo se važnosti ugljikohidrata, masti, proteina, vode, minerala i vitamina za zdravlje te najvažnije izvore navedenih tvari. Poseban naglasak bio je na važnosti pravilne prehrane u školskoj dobi uz usporedbu današnje prehrane i prehrane starih Podravaca.