Rasprava na temu “Možemo li u krizi (p)ostati optimistični?”

Objavljeno, 19. veljače 2015. | Odrasli

U veseloj i optimističnoj atmosferi, u Gradskoj knjižnici Đurđevac održana rasprava na temu “Možemo li u krizi (p)ostati optimistični”.

Raspravu su vodile đurđevačke psihologinje Renata Gucek, Sylwia Nasilwska Blažok, Vesna Orač i Marija Sladoljev, a bila je to samo jedna od niza aktivnosti koje su organizirale i provele u sklopu nacionalnog programa “Tjedan psihologije”.