Kemija života i kemija smrti

Kemija života i kemija smrti

Utorak, 28. ožujka 2019. u 18 sati.

Sažetak:

Godine 1898. britanski fizičar Sir William Crooks je
predvidio da će se dio čovječanstva neizbježno suočiti sa smrću od
gladi zbog naglog porasta broja stanovnika i nedostatka dušičnih
gnojiva potrebnih za rast biljaka. Industrijalizirane zemlje su se u
to vrijeme oslanjale na gnojiva životinjskog podrijetla, kao što je
guano iz Južne Amerike, no ti izvori su ubrzano nestajali. U prvoj
dekadi 20. stoljeća dvoje njemačkih kemičara razvijaju postupak za
proizvodnju amonijaka (NH3) reakcijom vodika i dušika iz zraka. Tako
proizvedeni amonijak mogao se lako pretvoriti u dušično gnojivo
potrebno za rast biljaka, ali i u eksplozive potrebne za vođenje rata.

Kratki životopis predavača:

Dr. sc. Goran Štefanić znanstveni je
savjetnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Diplomirao je i
doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Usavršavao se u Italiji i Americi. Bio je gostujući
profesor na Department of Physics and Astronomy, University of Denver,
Colorado. Nositelj je poslijediplomskog kolegija “Analiza keramičkih
materijala difrakcijskim metodama” na Fakultetu kemijskog inžinjerstva
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mehanokemijom,
nanoznanošću i čvrstim otopinama.