Izložba dječjih likovnih radova Odjela za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac

16. travnja u 10,00 sati – izložba dječjih likovnih radova Odjela za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac