Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksiju “I ja želim čitati”

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksiju “I ja želim čitati”

Gradska knjižnica Đurđevac uključila se u nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksiju “I JA ŽELIM ČITATI”.

Cilj je ove kampanje informirati i educirati javnost te je učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom.

Ciljevi ove kampanje su informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.

Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.

Kampanju možete pratiti na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva. Gradska knjižnica Đurđevac osmislila je mali info kutak gdje se možete informirati o kampanji.

Krajem listopada počinjemo s edukativnim predavanjem za roditelje, odgajatelje i sve zainteresirane.

Predavanje će se održati 27. listopada u 18,00 sati, a predavačica će biti  Antonija Vranić, mag.logoped. Tema predavanja je Jezično-govorni razvoj i što ga može narušiti.