„Crtež u naivnoj umjetnosti“ – izložba crteža poznatih naivnih slikara našeg kraja

„Crtež u naivnoj umjetnosti“ – izložba crteža poznatih naivnih slikara našeg kraja

Izložba crteža poznatih naivnih slikara našeg kraja (P. Topljak, Z. Sigetić, Z. Šabarić, P. Petrović, V. Ivančan)