Promocija Zbornika radova sa znanstvenog skupa o Đurđevačkim pijescima

Promocija Zbornika radova sa znanstvenog skupa o Đurđevačkim pijescima

Promocija Zbornika radova sa znanstvenog skupa o Đurđevačkim pijescima – D. Feletar, F. Bašić, F. Tomić i N. Cik u 18:00 sati.