Prizivamo Frana 2017

Prizivamo Frana 2017

Vrijeme: u 17 sati (Odjel za odrasle)

Prizivamo Frana 2017. (natjecanje u recitiranju pjesama Frana Galovića)

Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

PROGRAM: