Kreativna radionica povodom Dana autizma u suradnji s Udrugom „Mali princ“ i MUP-om (Ivanka Vusić)

2. travnja u 10,00 sati – Kreativna radionica povodom Dana autizma u suradnji s Udrugom „Mali princ“ i MUP-om (Ivanka Vusić)