Fiziologija i patologija ljama i alpaka

Fiziologija i patologija ljama i alpaka

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Fiziologija i patologija ljama i alpaka” u Gradskoj knjižnici Đurđevac.

Petak, 18.5.2018. u 18 sati.

Autor: doc. dr. sc. Dražen Đuričić, dr. med. vet., znanstveni savjetnik.